Φωτογραφίες

Φωτογραφίες από τη 12η Φιλική Συνάντηση- ΜΕΡΟΣ 1