Νέα

Παιδικός διαγωνισμός ζωγραφικής IPA

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Μη Κυβερνητική Οργάνωση

Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 20

ΘΕΜΑ: Πανελλήνιος Παιδικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής, του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.), με θέμα την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα κατόπιν πρότασης τις Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων διοργανώνει Πανελλήνιο Διαγωνισμό Παιδικής Ζωγραφικής για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση στην οποία θα είναι αφιερωμένο και το θέμα του διαγωνισμού.
Όλα τα παιδιά των μελών μας, ηλικίας 6-12 ετών (γεννημένα από 1-1-2009 έως 31-12-2015) μπορούν να συμμετάσχουν, υπό την προϋπόθεση ότι ένας από τους δύο γονείς ή κηδεμόνας συναινεί τόσο για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, την έκθεση έργων και τη χορήγηση δικαιωμάτων στο Ελληνικό Εθνικό Τμήμα για οποιαδήποτε χρήση.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ο ένας γονέας η κηδεμόνας να είναι μέλος της Ένωσης μας.
Κάθε παιδί πρέπει να ζωγραφίζει σε χαρτόνι μεγέθους Α4.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξής: μολύβι, ακουαρέλες, τέμπερες, παστέλ πετρελαίου, ξηρό παστέλ, μελάνια.
Τα σχέδια πρέπει να συνοδεύονται από συμπληρωμένο ειδικό έντυπο που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του αγωνιζομένου (όνομα, επώνυμο), την ηλικία, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του γονέα και τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας .
Οι γονείς αποδέχονται αυτόματα όλους τους παραπάνω όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή.

Τα έργα θα παρουσιαστούν σε έκθεση ζωγραφικής που θα διοργανωθεί και οι νικητές θα επιλέγουν από τριμελή επιτροπή.
Το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για οποιονδήποτε σκοπό τη λίστα των νικητών.
H συμμετοχή στον διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως την συναίνεση και την εκχώρηση των απαραίτητων δικαιωμάτων (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκμετάλλευση) για το σκοπό αυτό χωρίς άλλη αξίωση.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την άνευ όρων αποδοχή των όρων του διαγωνισμού και συνεπάγεται την επακόλουθη παραίτηση.
Όλα τα παραπάνω καλείται να τα υλοποιήσει η Επιτροπή Πολιτιστικών Θεμάτων του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος :

Κωνσταντίνος Παπανικολάου τηλ.6940276585
Φωτεινή Ρώμα τηλ.6906566056.
Δημήτριος Πάλλης τηλ.6944388935.
Ιωάννης Λαμπαδάρης τηλ.6945554048.
Βασίλειος Δραγούτσος τηλ.6955470262.

O διαγωνισμός ξεκινά την 1 Μαρτίου 2021 και λήγει την 31 Αυγούστου 2021. Οι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν εντός των προθεσμιών του διαγωνισμού στην γραμματεία του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος και στην διεύθυνση:
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΙΚΤΙΝΟΥ 2 – 105 52 ΑΘΗΝΑ.
Με την ένδειξη Παιδικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής Ι.Ρ.Α.

Κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται μόνο μια (1) συμμετοχή.

SERVO PER AMIKECO
(Υπηρετώ δια της φιλίας)
Με τιμή

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσιος ΠΑΠΑΣ Βασίλειος