Νέα, Προσφορές

ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΑ 2022

Η Τοπική μας ενημερώνει όλα τα μέλη της, ότι μπορούν να προμηθευτούν τα νέα αυτοκόλλητα ένσημα έτους 2022 για την εγκυρότητα του δελτίου ταυτότητας, από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Όσα μέλη έχουν ταυτότητες παλαιού τύπου, για να τις αντικαταστήσουν με νέου τύπου δελτίου ταυτότητας, μπορούν να στείλουν στο email: ipatrikala@yahoo.gr μία (1) φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή, ή σε κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή να προσέλθουν στο Γραφείο της Τοπικής μας.