Εκδηλώσεις- Δράσεις, Νέα, Προσφορές

S.O.S.—Δωρεάν μαθήματα Αγγλικής γλώσσας για αναγνωρισμένη πιστοποίηση !!!

Η Τοπική μας αφουγκραζόμενη τα μηνύματα της εποχής που απαιτούν το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης,  αλλά και προσπαθώντας να συμβάλλει όσο το δυνατόν στην πληρέστερη κατάρτιση των μελών της….με την μικρότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει κατόπιν συνεργασίας  με το “ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ Ι.Ε.Κ. ΓΙΑΤΣΟΣ”- Τρίκαλα, την δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων προετοιμασίας για συμμετοχή στις εξετάσεις Αγγλικής γλώσσας για την απόκτηση του αναγνωρισμένου πιστοποιητικού TOEIC, με την καταβολή μόνο των εξέταστρων πιστοποίησης.

Τα ανωτέρω μαθήματα θα γίνουν  με χρήση του προγράμματός E- Gnosis English, που συνδυάζει  την παροχή δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα:

  • Οι καταρτιζόμενοι  μέσω του προγράμματος  αποκτούν  τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε εγκεκριμένο  syllabus για την απόκτηση του πιστοποιητικού ΤΟΕΙC.
  • Κάθε καταρτιζόμενος αποκτά ένα από τα παρακάτω βιβλία:Practice examinations for the TOEIC tests για την κατηγορία C1, είτε B2 Practice exams for the TOEIC για την κατηγορία έως και LOWER (Β1-Β2).
  • Ταυτόχρονα ο κάθε καταρτιζόμενος λαμβάνει 5 cd εκπαίδευσης με sample test.
  • Eπίσης δίδονται επαρκείς σημειώσεις ως student’ s book.
  • Eπιπλέον κάθε υποψήφιος αποκτά κωδικούς πρόσβασης σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση με on line ασκήσεις και αυτόματη διόρθωση.
  • Οι εξετάσεις διενεργούνται σε πιστοποιημένο εκπαιδευτικό χώρο και τα εξέταστρα πιστοποίησης ανέρχονται σε (150) ευρώ.

– Διευκρινήσεις και δηλώσεις συμμετοχής σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Τοπικής μας, έως την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017.

  • Παρόμοια δωρεάν μαθήματα θα ανακοινωθούν και για την εκμάθηση μαθημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα οδηγήσουν στην απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού.

Με εκτίμηση

SERVO  PER  AMIKECO

(Υπηρετώ δια της φιλίας)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας

         ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας                               ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος

        Τηλ : 6974455421                                       6955470262