Νέα

O Ετήσιος χορός μας….μέσα απο τα μάτια των media !!!

h

https://www.trikalaola.gr/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BF-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CF%87%CE%BF%CF%81%CF%8C-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%91%CF%83%CF%84%CF%85/?fbclid=IwAR2UiGJu7zg0-50p9_f_8XqkAMErMdlMqzK638GZQYqYEAalFMRQdxSQjB4
http://www.trikalaola.gr/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%9F-%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%87%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%91%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC/?fbclid=IwAR2N3154djC-Eql6P9Zs5SNo1F2jZhDgQ8Xlh5EahQp_Z4rFTTAYH8Emuc4