Εκδηλώσεις- Δράσεις, Νέα

16η ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Στα Λουτρά Πόζαρ της Αριδαίας θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα η 16η Φιλική Συνάντηση των τοπικών διοικήσεων ΙΡΑ Ελλάδας. Στη Φιλική Συνάντηση μπορούν να συμμετάσχουν και τα μέλη της ΙΡΑ Τρικάλων δηλώνοντας συμμετοχή μέσω της τοπικής μας διοίκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο και σε όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της τοπικής μας.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ipa-gr.org%2F16i-filiki-synantisi-melon-d-e-a%2F&h=AT2dTNpYLAxysEohaOzeTT3PwFdAXLH_nD7-wB5UymimkA2zervTOYQXQp6ipvaBkmyn5H5FDHKTGeiN2xvIaRa8HEhSYK8xpiaCt3GeaYBX-YHIlhc67PYyDFx-ovsuLqJQia5p0zr3eAxbtYrW&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2ddszDKTmbFUFTpX30wKI_MAGKke0STw3PUSJfJ762DCHB1V8G0ymzycZjrtIAuCtAcL36CLt_EYS6b1N-PzRr8Ph5UrMJYS8NAsXFHVXdBdOgcoiTvLHgbwEivfLQjKlrhG16vbhp6xZ-DW6XiPHr2TUbGcr3NKMZCFQ6kAyJWZx3yaQPva26k1amosDNaWBA4zWPK6NKqV8bnTsE8JXfcj2LMBlnISxXneStVjWitw