Νέα

15η Φιλική Συνάντηση ΙΡΑ

Πληροφορίες για συμμετοχή στα μέλη του ΔΣ της ΙΡΑ Τρικαλων …..καλή επιτυχία στην ΙΡΑ Καστοριάς!!!