Εκδηλώσεις- Δράσεις, Νέα, Φωτογραφίες

15η Φιλική συνάντηση ΙΡΑ.

15η Φιλική συνάντηση ΙΡΑ….Παρούσα η Τοπική μας και φέτος με δύο αντιπροσώπους. Συγχαρητήρια στην ΙΡΑ Καστοριάς !!!