Νέα, Φωτογραφίες

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.)

Συγκροτήθηκε σε Σώμα, την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023, το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.), το οποίο προέκυψε από τις εκλογές που διενεργήθηκαν την 26η Απριλίου 2023, κατά τη διάρκεια των εργασιών του 39ου Πανελληνίου Συνεδρίου στις Σέρρες. Από την συνεδρίαση προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:🌎

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσιος
Α΄ Αντιπρόεδρος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος
Β΄ Αντιπρόεδρος ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς
Γ΄ Αντιπρόεδρος ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ Ειρήνη
Γενικός Γραμματέας ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος
Ταμίας ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Αχιλλεύς- Βαλάντης
Αναπλ. Ταμίας ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος
Αρμόδιος Δημοσίων Σχέσεων ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος
Μέλος- Διευθύνων Συνεδριάσεων Δ.Σ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ
Μέλος- Αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων ΠΑΡΓΙΝΟΣ Χρήστος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος
Μέλος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Γεώργιος
Μέλος ΚΑΣΙΜΟΣ Σωτήριος