Εκδηλώσεις- Δράσεις, Νέα, Φωτογραφίες

Ορισμός υπευθύνων Χορευτικής Ομάδας Ι.Ρ.Α. Τρικάλων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1.- Το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Τρικάλων της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.), με ομόφωνη Απόφαση του, που πάρθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την 12/09/2018, αποφάσισε να δημιουργήσει Χορευτική Ομάδας I.P.A. Τρικάλων.

Για την αμεσότερη και καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των μελών της Χορευτικής Ομάδας I.P.A. Τρικάλων, ορίζονται ως Υπεύθυνοι αυτής, τα παρακάτω μέλη του Δ.Σ. μας, τα οποία θα μεταφέρουν τυχόν προβλήματα & δυσλειτουργίες στο υπόλοιπο Δ.Σ.:      

1) ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Γεώργιος (Ά Αντιπρόεδρος Ι.Ρ.Α. Τρικάλων)- 6945416631.

2) ΜΑΣΤΟΡΑΣ Μιχαήλ (Ταμίας Ι.Ρ.Α. Τρικάλων)- 6944268899

3) ΦΛΟΚΑΣ Ιωάννης (Αναπλ. Ταμίας Ι.Ρ.Α. Τρικάλων )- 6932898502.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 20.00΄- 21.00΄. 

2.- Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

SERVO  PER  AMIKECO

(Υπηρετώ δια της φιλίας)

 

Με τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

             Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας

ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας            ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος