Νέα, Φωτογραφίες

Νέο logo για την Ένωση μας!!!

Στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Ένωσης μας πέραν των άλλων αποφάσεων για την ΙΡΑ Παγκοσμίως, αποφασίστηκε και η τροποποίηση του logo της Ένωσης μας, με εφαρμογή από 01-01-2028.New IPA logo ……