Εκδηλώσεις- Δράσεις, Νέα

Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου !!!!

“Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους.

Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους.

Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει”.

~ Νίκος Καζαντζάκης ~

19 Μαΐου

Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου