Νέα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω ΣΗ

Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., Αντιπροσώπων Νομών Επικράτειας και Ελεγκτικής Επιτροπής του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. (πρώην ΛΑΜΔΕΑ).
Αιτήσεις υποψηφιότητας έως την Δευτέρα 18-11-2019 και ώρα 14:00.
Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Ταμείου τηλ: 2105202638 και στον αντιπρόσωπο Ν. Τρικάλων Θεοδώρου Θωμά τηλ. 6970386577.