Νέα

Εφάπαξ οικονομική βοήθεια στα πολύτεκνα μέλη μας.

Πιστή στο ραντεβού της κάθε έτος η ΙΡΑ χορηγεί εφάπαξ οικονομική βοήθεια στα πολύτεκνα μέλη της.
Όσα μέλη της Τοπικής μας απέκτησαν 4ο ή 5ο παιδί κ.ο.κ. και δεν έχουν λάβει την οικονομική ενίσχυση, παρακαλούμε να μας το γνωρίσουν εντός της σχετικής προθεσμίας!