Εκδηλώσεις- Δράσεις, Νέα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Α. ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ.

Κατόπιν ενεργειών του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, ξεκίνησε μια πανελλαδική προσπάθεια από όλες τις Τοπικές Διοικήσεις της χώρας, προκειμένου να βοηθηθούν οι πληγέντες των τεσσάρων Νόμων της Θεσσαλίας.

Το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Τρικάλων.