Νέα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΑΑΠΛ

.-Το νέο προεδρείο του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών Πυροσβεστών Λιμενικών (Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.) . αποτελείται από τους παρακάτω.

Πρόεδρος – ΓΟΥΣΙΑΣ Θεόδωρος

Αντιπρόεδρος – ΤΣΑΓΑΝΟΣ Ιωάννης

Γεν. Γραμματέας – ΑΡΖΙΜΑΝΟΓΛΟΥ Μιχαήλ

Οργαν. Γραμματέας – ΛΙΤΣΙΟΣ Απόστολος

Διαχειριστής – ΣΥΡΣΥΡΗΣ Φώτιος

Μέλος – ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Παναγιώτης

Μέλος-ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος

2.- Επισυνάπτεται έγγραφο του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών Πυροσβεστών Λιμενικών (Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.), σε ερωτήματα του Αντιπροσώπου Ν. Τρικάλων, για την ενημέρωση των μελών καθώς επίσης και των υποψηφίων μελών του Ταμείου.