Εκδηλώσεις- Δράσεις, Νέα

Ενίσχυση των πολύτεκνων συναδέλφων μας!!!

Η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών, σήμερα Παρασκευή 17/05/2019, παρέδωσε σε τρείς (3) δικαιούχους συναδέλφους- μέλη της Τοπικής μας, οι οποίοι απέκτησαν κατά το έτος 2018 το 4ο τέκνο τους, εφάπαξ οικονομική ενίσχυση πολυτεκνίας, από το Κοινωνικό Κεφάλαιο του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, το όποιο ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συνάδελφο, κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 7 παράγραφος 6 του Εσωτερικού Κανονισμού, στην οποία αναφέρεται ότι σταπολύτεκνα μέλη μας που απέκτησαν 4ο τέκνο και άνω, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και ήταν ήδη μέλη της Ενώσεως, χορηγείται άπαξ ενίσχυση ύψους (300) ευρώ για κάθε τέκνο.

Τα χρήματα παρέδωσαν ο Γ’ Αντιπρόεδρός μας ΑΡΓΥΡΙΟΥ Στέφανος, ο Ταμίας μας κ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ Μιχαήλ και ο Αν. Ταμίας μας κ. ΦΛΟΚΑΣ Ιωάννης.

Γνωρίζοντας ότι δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας λαμβάνει πλέον ακραίες διαστάσεις και σύμφωνα με Έκθεση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής που συνδράμει το έργο της Βουλής, ότι μέχρι το 2035 ο πληθυσμός της χώρας αναμένεται να έχει μειωθεί από 0,45 έως και 1,4 εκατ. ανθρώπους ενώ το 2050 υπολογίζεται ότι θα υπάρχουν έως και 2,5 εκατ. λιγότεροι Έλληνες, θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στους πολυτέκνους συναδέλφους οι οποίοι σε πείσμα των δύσκολων εποχών συμβάλουν με τον τρόπο τους στο μεγάλο πρόβλημα της υπογεννητικότητας.

SERVO PER AMIKECO
(Υπηρετώ δια της φιλίας)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος