Εκδηλώσεις- Δράσεις, Νέα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Παιδικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής για τα τέκνα των μελών της Τοπικής Διοίκησης ΤρικάλωνΗ Τοπική Διοίκηση Τρικάλων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών διοργανώνει Διαγωνισμό Παιδικής Ζωγραφικής για τα τέκνα των μελών της, με θέμα η Αστυνομία μέσα από τα μάτια των παιδιών. Όλα τα παιδιά των μελών μας, ηλικίας 6-12 ετών (γεννημένα από 1-1-2010 έως 31-12-2016) μπορούν να συμμετάσχουν, υπό την προϋπόθεση ότι ένας από τους δύο γονείς ή κηδεμόνας συναινεί τόσο για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, καθώς και την έκθεση έργων και τη χορήγηση δικαιωμάτων στην Τοπική Διοίκηση Τρικάλων για οποιαδήποτε χρήση. Κάθε παιδί πρέπει να ζωγραφίζει σε χαρτί μεγέθους Α4. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξής: μολύβι, ακουαρέλες, τέμπερες, παστέλ πετρελαίου, ξηρό παστέλ, μελάνια. Τα σχέδια πρέπει να συνοδεύονται από συμπληρωμένο ειδικό έντυπο που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του αγωνιζομένου (όνομα, επώνυμο), την ηλικία, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του γονέα και τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας. Τα έργα θα αξιολογηθούν και οι νικητές θα επιλέγουν από τριμελή επιτροπή.Όλα τα παιδιά θα λάβουν αναμνηστικό πιστοποιητικό συμμετοχής και οι 3 πρώτες ζωγραφιές θα παραλάβουν έπαθλο. Συμμετοχή στον διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως την συναίνεση και την εκχώρηση των απαραίτητων δικαιωμάτων (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκμετάλλευση) για το σκοπό αυτό χωρίς άλλη αξίωση. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από 15 Ιουλίου 2022 έως 30 Αυγούστου 2022. Οι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν εντός των προθεσμιών στα μέλη του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Τρικάλων.Κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται μόνο μια (1) συμμετοχή.