Εκδηλώσεις- Δράσεις, Νέα

Βράβευση για τον Διεθνή Διαγωνισμό Ζωγραφικής.

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου η Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, στην οποία συμμετείχε και η Τοπική Διοίκηση
Τρικάλων.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης από την Τοπική μας, βραβεύτηκε για την συμμετοχή της στο Διεθνή Διαγωνισμό Ζωγραφικής όπου βρέθηκε στην τρίτη θέση, η Μπούκα Βασιλική του Στυλιανού και της επιδόθηκε το βραβείο και μια επιταγή σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού.
Για τα υπόλοιπα 20 παιδιά μελών της Τοπικής μας που επίσης συμμετείχαν στο Διεθνή Διαγωνισμό Ζωγραφικής, έχουν εκδοθεί τα πιστοποιητικά συμμετοχής από
την Τοπική μας και βρίσκονται στο γραφείο μας για να τα παραλάβουν τα μέλη μας.

SERVO PER AMIKECO
(Υπηρετώ δια της φιλίας)
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος ΜΑΣΤΟΡΑΣ Μιχαήλ