Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ( πολύτεκνους) γονείς που απέκτησαν τέταρτο, πέμπτο κτλ παιδί κατά το προηγούμενο έτος 2020, ότι με απόφαση του Εθνικού Τμήματος της Ένωσής μας θα τους δοθεί εφ’ απαξ οικονομική ενίσχυση από το κοινωνικό κεφάλαιο της Ένωσης. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως 20 Μαρτίου 2021. Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στα μέλη του Δ.Σ. της Τοπικής μας.